Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

Provozování domovních kotelen

Společnost nabízí vlastníkům převzetí do pronájmu vaší domovní plynovou kotelnu včetně zajištění dodávky tepla a teplé vody.

Naše společnost je dodavatelem tepla pro vlastníka na základě živnosti a má pevnou roční odměnu bez závislosti na množství dodaného tepla. Teplo je levnější, protože na prodej tepla z plynové kotelny je nižší sazba DPH než na prodej plynu do plynové kotelny.

Výhody: naše společnost zajišťuje sledování termínů pravidelných předepsaných revizí a kontrol a jejich provedení vč. odstranění závad z revizí a kontrol vyplývající, zajištění autorizovaného měření malých a středních zdrojů znečištění vč. hlášení příslušným úřadům státní szprávy, držení havarijní služby vč. zajištění odstranění případných závad, pravidelnou kontrolu provozu plynové kotelny.

Provozované plynové kotelny

  • Ruská č.p. 158, Mariánské Lázně
  • Nádražní náměstí č.p. 299, Mariánské Lázně
  • Havlíčkova č.p. 308, Velká Hleďsebe
  • Kubelíkova č.p. 536, Mariánské Lázně
  • Kubelíkova č.p. 540, Mariánské Lázně
  • Smetanova č.p. 620, Mariánské Lázně
  • Podhorská č.p. 681, Mariánské Lázně
  • Dyleňská 694, Mariánské Lázně
  • Plzeňská 726-7, Mariánské Lázně

Bližší informace

V případě zájmu kontaktujte Ing. Václava Tomka na tel. číslech 354 600 826 a 777 213 502 nebo na emailu vtomek@bytov.cz.