Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

Portál Poschodech

Bezplatná aplikace pro váš bytový život – POSCHODECH

Kolektiv firmy BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. vám všem přeje příjemný a šťastný nový rok.

Úspěšně jsme během roku 2023 zprovoznili nový informační systém DOMUS. Dovoluje nám
zlepšit naše služby pro vás.

Rádi bychom vás informovali o aplikaci, která zjednodušuje a zlepšuje správu vašeho bydlení.
Portál POSCHODECH.cz přináší komplexní přehled o vašem bytě či domě. Je to nová dimenze
komunikace se správcem vašeho bytu a domu.

Cílem portálu je průběžně informovat klienty o výši vašeho předpisu, jeho skladbě, stavu jeho
placení, a o ročním vyúčtování služeb, výši přeplatku nebo nedoplatku, a o spotřebách vody,
tepla a o stavu fondu oprav, o schůzích a dalších událostech týkajících se domu. Aplikace vám
také díky kontaktům, které jsou umístěny na jedné z karet, umožňuje jednoduchou a efektivní
komunikaci nejen se správcem, ale také s jednotlivými zástupci vašeho domu.

Jednotlivé funkcionality portálu budou postupně uvolňovány k běžnému použití.

Jak se zaregistrovat?

Přístup na portál umožňuje správce poskytnutím registračního kódu na vyžádání. Údaje jsou
zpřístupněny přímo z informačního systému DOMUS.

Připojte se k POSCHODECH.cz a zjistěte, jak může tato pro vás bezplatná aplikace zlepšit váš
bytový život.

Děkujeme za vaši pozornost, více informací o aplikaci naleznete po kliknutí níže.