Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

Výkon statutárního zástupce

Ceník odměn za výkon statutárního zástupce SVJ platný od 1.12.2018.

 

položka cena s DPH jednotka
Podle velikosti společenství, stavu domu a společenství dohodou Kč/měsíc
minimální cena od 2400 Kč/měsíc
Práce nad rámec běžné činnosti dohodou

 

Předseda společenství vlastníků je statutárním orgánem společenství vlastníků. Statutární orgán má jednoho člena. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem. činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních přepisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

Předseda společenství vlastníků zastupuje společenstství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Za společenství vlastníků se předseda společenství vlastníků podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

Předsedou společenství vlastníků může být jiná právnická osoba (BYTOV Mariánské Lázně s.r.o.).