Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

GDPR pro SVJ

Pro vaše SVJ zajistíme kompletní implementaci pravidel ochrany osobních údajů v souladu s GDPR. Nastavíme pravidla, vytvoříme potřebné dokumenty a především poskytneme podporu při komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Ač nová pravidla ochrany osobních údajů platí už od 25.května 2018, stále existuje nemálo firem a dalších organizací, které nemají zpracované povinné dokumenty. Spoléhají na to, že se nic nemůže stát. A také, že jsou tak nevýznamné, že jim případná kontrola nehrozí. V obou případech se mýlí.

Nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation (a také právě schvalovaný navazující zákon o zpracování osobních údajů) jasně stanovuje, co má každá organizace udělat, aby splnila nová pravidla. A současně stanovuje opatření pro případ, že se tak nestane.

Hlavní povinností, kterou nařízení jasně dfinuje, je provést účinná organizacně technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů a detailně je popsat. Platí také informační povinnost. To znamená, že při získávání osobních údajů pro zpracování musíte subjekt informovat, co s nimi budete dělat.

Všechny výše uvedené povinnosti vám pomůžeme splnit. Nastavíme pravidla ochrany osobních údajů, vytvoříme pro vás potřebné dokumenty a vysvětlíme členům SVJ, jaké změny GDPR přineslo. Pokud by z nějakého důvodu došlo na komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, poskytneme vám podporu.

Cena této služby je velmi výhodná: 500,- Kč v prvním roce a 250,- Kč v každém následujícím roce, kdy budeme samozřejmě zajišťovat také aktualizaci všech dokumentů, a to jak s ohledem na novelizace legislativy, tak případná rozhodnutí či opatření ze strany ÚOOÚ.