Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

Domy on-line

Každý námi spravovaný dům i byt má u nás bezplatný přístup do naší webové aplikace, která zpřístupňuje data z našich informačních systémů o domě a bytech. Uživatel vidí na předepsané zálohy a jejich uhrazování, na strukturu svého bytu. Společenství zde má svoji nástěnku pro umístění svých dokumentů, a mnoho dalšího.