Odměna za výkon statutárního zástupce SVJ

(při splnění zákonných podmínek)
Ceník platný od 1.11.2016

položka jednotky cena
Velikost společenství 1 - 4 bytů Kč/měsíc 1210
Velikost společenství 5 - 6 bytů Kč/měsíc 1330
Velikost společenství 7 - 9 bytů Kč/měsíc 1455
Velikost společenství 10 - 13 bytů Kč/měsíc 1575
Velikost společenství 14 - 21 bytů Kč/měsíc 1755
Velikost společenství 22 - 27 bytů Kč/měsíc 1940
Předseda společenství vlastníků je statutárním orgánem společenství vlastníků. Statutární orgán má jednoho člena. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

Předseda společenství vlastníků zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Za společenství vlastníků se předseda společenství vlastníků podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

Předsedou společenství vlastníků může být jiná právnická osoba (BYTOV Mariánské Lázně s.r.o.)