Ceník - Vysokozdvižná plošina (dosah 27 m)

Ceník platný od 1.1.2017

položka jednotky cena
kontakt: 777 213 509 ks 0
plošina s obsluhou - základní cena Kč/hod 1270,-
při napojení na el. rozvod 3 x 400 V(zásuvka čtyř nebo pětikolíková, jistič min 25 A) se základní cena snižuje o Kč/hod 80,-
prostoj Kč/hod 800,-
od páté pracovní hodiny v jednom dni se základní cena snižuje o Kč/hod 50,-
při platbě v hotovosti sleva % 5
  • doba jízdy na pracoviště a z pracoviště se počítá jako výkon práce, účtuje se každá započatá půlhodina
  • pokud není dohodnuto jinak, za povolení vjezdu na pozemek, vytyčení sítí a nosnost místa pro plošinu zodpovídá objednavatel (váha pracovní plošiny 20,5 tuny)
  • při pracích velkého rozsahu cena dohodou
  • ceny jsou uvedeny bez DPH
  • za použití snížené sazby DPH zodpovídá objednavatel (viz objednávka)
  • zhotovitel si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku v případě zásahu vyšší moci (např. nepřízeň počasí, nemožnost vjezdu na pozemek, porucha apod.)
  • při prodlení se zaplacením se účtuje penále 0,05 % za každý den prodlení